Academic Art of Riding by Bent Branderup

 

Namnet Akademisk Ridkonst har Bent Branderup gett den här ridningen, som han har försökt återskapa utifrån den historiska ridningen i Västeuropa. Klicka på foldern ovan så kan Du läsa Bents egen beskrivning av vad Akademisk Ridkonst innebär.

IMG_8084

Det råder idag viss förvirring kring begreppen akademisk ridkonst, barockridning och klassisk dressyr. Är dessa synonymer eller avser de helt olika ridning?

  • Akademisk Ridkonst är ett begrepp som Bent Branderup tidigt började använda och som hänsyftar till den ridning som lärdes ut vid ridakademierna runt om i Europa under framför allt 1500-, 1600- och 1700-talen. Bent Branderup har numera varumärkesskyddat begreppet akademisk ridkonst (the Academic Art of Riding) och begreppet avser därför den tolkning av den historiska ridningen som Bent Branderup lär ut, som de licensierade tränarna tillämpar och som riddarskapet är uppbyggt kring.
  • Med barockridning avses den ridning man höll på med under barocken. Begreppet används idag mest avseende uppvisningsridning.
  • Klassisk dressyr är ett mer omtvistat begrepp. Det används i olika avseende av olika personer. Ordagrant syftar det på den ridning man ägnade sig åt under klassicismen (huvudsakligen 1600- och 1700-talet). Många använder begreppet i betydelsen historisk dressyr (alltså ej dagens ”moderna” dressyr). Frågar man istället en westernryttare så kan man få svaret att klassisk dressyr är den moderna dressyr som man tävlar i. Denna begreppsförvirring gör att Katrin Wallberg personligen undviker begreppet klassisk dressyr.
  • Artikelarkiv

  • Webshop