Riddarskapet

Skärmavbild 2014-11-26 kl. 20.21.42

Bent Branderup har med stöd av Egon von Neindorf grundat ett riddarskap för den akademiska ridkonsten (Knighthood of the Academic Art of Riding).

Att bli upptagen i riddarskapet är inget man själv kan ansöka om, utan för att få göra inträdesproven måste man bli inbjuden av en redan godkänd medlem när denne anser man har nått tillräcklig utbildningsgrad. Proven ska inte bara visa att man kan rida på en viss nivå, utan även att man kan utbilda en häst till den nivån. Samtliga prov måste därför göras på hästar som man har utbildat själv. Medlemskap i riddarskapet innebär dock inte bara att man har utbildat en häst till en viss nivå, det innebär också att man står för och vill arbeta för de ideal som ligger till grund för riddarskapet.

Det första provet man kan göra är provet i markarbete och longering. Genom det provet visar man att man kan föra hästen mellan hjälperna från marken. Först därefter kan man rida upp för väpnarprovet. Även det är i huvudsak inriktat på att visa att man kan föra hästen mellan hjälperna, men här från hästryggen. När man har genomfört ett godkänt väpnarprov kan man vid den årliga sommarakademin hos Bent Branderup i Danmark skrivas in som medlem i riddarskapet.

Efter väpnarprovet kan man gå vidare och rida upp för olika guldringar. Totalt finns det sex olika prov:

  • Piaff
  • Passage
  • Skolgalopp
  • Levad
  • Terre-a-terre
  • Croupad och ballotad eller capriol

När man har genomfört väpnarprovet, piaffprovet och provet för skolgalopp har man möjlighet att visa helheten genom ett riddarprov. Förr i tiden var riddarprovet själva inträdesprovet till riddarskapet, men nu har kraven för ett riddarprov höjts rejält och det är inte så många som når den nivån.

När man har tagit samtliga ringar kan man göra ett mästarprov! I dagsläget finns det fyra mästare inom riddarskapet. Det är Bent Branderup, Sabine Oettel, Marius Schneider och Christofer Dahlgren.

Spöknopp

Riddarskapet har en egen hemsida, där det finns mer information om proven och uppgifter om vilka medlemmar som finns i riddarskapet i olika länder.

I videon nedan berättar Bent själv lite mer om riddarskapet.

  • Artikelarkiv

  • Webshop