Sitsoptimering med Lena Gunnarsson (VBR 1)

2018-10-23
/
by admin
/
Comments Closed
/
in

Sitsoptimering med Lena Gunnarsson (VBR 1)

2018-10-23
/ /
in
/
Comments Closed

Evenemangsdetaljer


Datum: 2-3 februari 2019
Plats: Ridakademi Norr
Instruktör: Lena Gunnarsson

Syftet med kursen

Syftet med kursen är att ge ryttare/tränare nya verktyg för att analysera, och träna exakt rätt muskler hos både hästen och ryttaren. Syftet är att höja ridbarheten, minska smärta, skador och skapa förutsättningar för bättre prestationer.
Systemet bygger på att 3 separata byggstenar analyseras och balanseras.

Treenigheten:
1. ryttarens vertikala balans
2. utrustning
3. hästen

Vad är en balanserad och effektiv sits?

Kurser om ryttarens sits brukar ofta inriktas på hållning, muskler, tryck mot hästen och tyngdpunkt. Ofta glömmer man en kanske ännu viktigare beståndsdel i sitsen, nämligen energierna. Man kan tänka sig att energier måste ha med rörelse att göra, men även en ryttare som sitter stilla på hästen har faktiskt ett rörelsecentrum och påverkas av energier utifrån olika kroppsdelars tyngd, riktning och avstånd från rörelsecentrum. Med detta perspektiv kan sitsoptimering göras om till matematik och fysik och man kan till och med matematiskt beräkna vilken sits som är optimal!

När ryttarens och hästens rörelsecentrum sammanfaller med varandra då blir ridningen som mest energieffektiv! Allt utgår från hästens rörelsecentrum, bröstkota 12-14 (djupaste sadelläget). Därifrån startar hästens rörelse och därifrån kan man beräkna det moment som ryttaren påverkar hästen med.

Kursen är dock inte inriktad på matematik, utan den är väldigt praktiskt inriktad på hur ryttaren ska sitta för att energioptimera ridningen och hur man åstadkommer detta i praktiken.

Vilken rörelse man än ska göra så ska den utföras på ett så energisnålt sätt som möjligt. Ridning skiljer sig egentligen inte från någon annan slags idrott. Kan man lära sig att utföra en rörelse på ett energisnålt sätt så utvecklas man mycket snabbare än de som gör samma rörelse på ett mindre energisnålt sätt. Den största skillnaden mellan ridning och andra sporter är att man inom ridningen har tre komponenter att ta hänsyn till; ryttaren, hästen och sadeln.

Vem är Lena Gunnarsson?

Lena Gunnarsson är legitimerad sjukgymnast och ryttare. Hon går verkligen ”all in” i allt som hon företar sig. Träning av ryttarens sits är inget undantag! Hon har läst in sig på all tillgänglig forskning om ryttarens sits. Hon har även använts sig av mycket av den kunskap om bland annat energioptimering som finns i den övriga idrottsvärlden. Skillnaden mellan energioptimering hos en ryttare och någon annan idrottsman är inte så stor som många ryttare nog skulle vilja tro. Vi styrs alla av samma fysiska lagar, oavsett om vi sitter på en hästrygg, springer eller hoppar höjdhopp.

Det är ca 25 år sedan Lena tog sin sjukgymanstexamen i Uppsala. Lena har arbetat på många olika ställen med olika specialinriktningar, men hennes fokus har alltid varit att utveckla sitt intresse inom OMT (ortopedisk manuell terapi), som hon tog examen inom 2002. Eftersom ridning alltid varit en del av Lenas liv så började hon intressera sig för vilken alternativ träning som kunde utveckla ryttare och göra dem mer balanserade och på så sett få ut mer av sin ridning. Lenas konklusion blev, efter att tagit del av den forskning som har gjorts och av hennes egna kliniska erfarenheter, att liksidighet och rakriktning hos ryttaren är minst lika viktig som den berömda lodräta sitsen. Forskning visar att erfarna proffsryttare är snedare i ländrygg/bäcken än hobbyryttare! Ofta krävs det både manuell behandling och specifik alternativ träning för att nå målet, dvs kunna rida balanserat, centrerat och med så små hjälper som möjligt.

Vem riktar sig kursen till?

Kursen riktar sig till dig som vill förbättra din sits och fördjupa din kunskap inom sits, balans och inverkan. Du får veta det senaste inom forskningen om ryttarens balans och bålstablitet. Hur påverkar det hästen? Hur liksidig är ryttaren? Hur sitter ryttaren i sadeln?

Omfattande teoretisk genomgång

Kursen inleds på lördag förmiddag med en omfattande teoretisk genomgång av både ryttarens och hästens balans, rörelsecentrum, bålstabilitet och energioptimering. Detta styrs inte av vilken typ av ridning man håller på med, utan grunden är fysikens inverkan på kroppen. Genomgången är uppdaterad med aktuell forskning om såväl ryttarens sits som energioptimering inom elitidrott.

Sitsanalyser

Det kommer under helgen att finnas tid för totalt 10 fullständiga sitsanalyser. I sitsanalysen ingår inte bara en analys av hur man sitter på hästryggen, utan även en analys av både fysiska och muskulärt skapade skevheter i kroppen. Bålstabiliteten är en viktig del i den vertikala balansen och symmetriska positionen. Och bålstabiliteten måste kunna bibehållas även när den utmanas med rörelse. Under sitsanalysen läggs stor vikt vid att klargöra vad som är orsaken till eventuella skevheter och vad som är symptom, så att man inriktar sig på att rätta de muskelminnen som orsakar problemen.

Sitsanalysen består av tre delar. En analys av den vertikala balansen och symmetrin ståendes, en analys sittandes på sadelbock och slutligen en analys under ridning. Det är valfritt att antingen ta med sin egen häst eller att låna en häst från Ridakademi Norr för sitsanalysen. Både stallplats och lånehäst ingår i priset.

Symmetriträning för ryttare

Många skevheter beror på att man är ojämnt stark i höger och vänster sida eller att man omedvetet aktiverar vissa muskler som t.ex. drar fram en höft eller en axel. Många är dessutom ovana att aktivera de djupa bålmusklerna, som ska stabilisera upp kroppen och säkerställa både den vertikala balansen och symmetrin. Att hitta de väsentligaste skevheterna som skapar följdreaktioner och obalans i kroppen är en viktig del i att uppnå vertikal balans och att bli en ryttare som blir lätt och angenäm för hästen att bära. Men för att bli helt symmetrisk och stabil i bålen krävs även medveten träning vid sidan av ridningen. När man tränar på gym är det oftast de ytliga musklerna som tränas upp. För bålstabiliteten är det viktigt att komma åt de djupa bålmusklerna och att förbättra liksidigheten i kroppens muskler.

Lena har utformat en träningsprogram med övningar särskilt anpassade till att träna upp den bålstabilitet och liksidighet som just ryttare behöver. För att få optimal effekt av övningarna är det viktigt att de utförs på rätt sätt. Deltagarantalet i träningsövningarna är därför begränsat till 12 personer. Medtag egen träningsmatta (typ yogamatta) och gummiband.

Program

Lördag
09:00 – 12:00 Teori
12:00 – 13:00 Lunch
13:00 – 17:00 4 Sitsanalyser

Söndag
09:00 – 11:00 Symmetriträning för ryttare
11:00 – 13:00 2 Sitsanalyser
13:00 – 14:00 Lunch
14:00 – 18:00 4 Sitsanalyser

Priser

 

Utskriftsvänligt informationsblad

 

Länkar till mer info

Katrins anteckningar från VBR I och II i juni 2018

Lena Gunnarssons hemsida Equestrian Fysio

Artikel i Hippsson 2016 ”Detaljer gör helheten – och ger hållbar häst”

Artikel i Hippsson 2017 ”Åtgärda ryttarens asymmetrier – och välj en sadel som passar bäckenet”

 

 

Bokningsspecifikationer

Det går inte längre att göra bokningar på det här evenemanget

Comments are closed.

  • Artikelarkiv

  • Webshop