Akademisk Ridkonst

För Katrin Wallberg är Akademisk Ridkonst ett förhållningssätt, där man på ett pedagogiskt sätt utvecklas och har trevligt tillsammans med mina hästar.

Belligero-2

Den akademiska ridkonsten grundar sig på en tydlig ridteori, dvs en tanke om hur man vill att hästen ska utvecklas utifrån sina ergonomiska förutsättningar. Det innebär att man vill att hästen ska använda sin kropp på ett sådant sätt att den stärks av ridningen, både mentalt och fysiskt.

Inom den Akademiska Ridkonsten har inga rörelser ett egenvärde, utan det viktiga är vilken effekt de har på hästens kropp. Vi bryr oss inte heller om hur en rörelse ser ut för ögat, utan det viktiga är vilken effekt den har i hästen.

Eftersom alla hästar är unika individer både avseende byggnad, styrka och mentalitet, så kan samma rörelse se olika ut med olika hästar. Denna fokus på vad som är ergonomiskt stärkande för hästen, gör att den akademiska ridkonsten fungerar som en slags sjukgymnastik för hästen.

Om man ska träna en häst utifrån hästens egna förutsättningar så innebär det att hästen ska byggas upp successivt. Det finns därmed en logisk utbildningsgång för hästen.  Den är konstruerad så att hästen under början av sin utbildning lär sig att använda sin kropp på ett sådant sätt att den klarar av att bära upp sin ryttare utan att ta skada av det. Detta arbete stärker också hästen och förbereder den den fortsatta utbildningen. Utbildningen är dock inte bara logisk utifrån ett fysiskt perspektiv.

Utbildningen läggs även upp på ett sådant sätt att det blir lätt för både hästen och ryttaren att förstå vad de ska göra. På så sätt utgör den akademiska ridkonsten såväl ett pedagogiskt som ett fysiskt verktyg i ridningen.Det är viktigt att komma ihåg att det är dressyren som är till för hästen, och inte hästen som är till för dressyren. Dessutom är hästens mentalitet och inställning till arbetet minst lika viktig för träningen som dess exteriör. Det viktiga är att man har en häst som man tycker om att arbeta med. Då kommer man att utveckla både sig själv och hästen och dessutom ha trevligt under tiden.

  • Artikelarkiv

  • Webshop