Corestabilitet

Vad är corestabilitet?

I det medicinska lexikonet definieras corestabilitet (eller bålstabilitet som man också kan säga) som:

“… förmågan att styra rörelsen och positionen av de djupa musklerna i kroppens bål, som är ansvariga för kroppshållning och rörelsemönster… En väl fungerande bål kommer att kontrollera och öka kraften i musklerna, vilket resulterar i effektivare och bättre koordinerade rörelser och minskad risk för potentiella skador genom överdrivna eller onormala belastningar.”

Att hållningen hos människor är viktig för hälsan är knappast någon nyhet. Aktuell forskning visar också hur viktig hållningen är för prestationerna inom i princip alla idrotter. Här syftar inte hållningen enbart till att förebygga skador, utan även till att optimera energiuttaget vilket ökar prestationsförmågan.

Den optimala hållningen är den som vi får när vi aktiverar coremuskulaturen (som också kan kallas hållningsmuskler) och det är då vi kan uppnå corestabilitet. Man talar sällan om coremuskulaturen hos hästar, men den fungerar faktiskt på ungefär samma sätt som hos människor. Även hästar kan uppnå corestabilitet när de aktiverar sin coremuskulatur, och det leder till samma positiva effekter hos hästar som hos människor. När hästar aktiverar sin coremuskulatur så förebyggs alltså skador och rörelserna energioptimeras så att prestationsförmågan ökar.

Här har både ryttaren och hästen aktiverat sin coremuskulatur. Arbetet sker då i en form som inte bara förebygger skador, utan som också optimerar energiuttaget. Det innebär att hästen får större rörelser som kräver mindre kraft, vilket ger äkta lätthet i ridningen.

 

 

 

  • Artikelarkiv

  • Webshop