Corestabilitet

Vad är corestabilitet?

I det medicinska lexikonet definieras corestabilitet (eller bålstabilitet som man också kan säga) som:

”… förmågan att styra rörelsen och positionen av de djupa musklerna i kroppens bål, som är ansvariga för kroppshållning och rörelsemönster… En väl fungerande bål kommer att kontrollera och öka kraften i musklerna, vilket resulterar i effektivare och bättre koordinerade rörelser och minskad risk för potentiella skador genom överdrivna eller onormala belastningar.”

Att hållningen hos människor är viktig för hälsan är knappast någon nyhet. Aktuell forskning visar också hur viktig hållningen är för prestationerna inom i princip alla idrotter. Här syftar inte hållningen enbart till att förebygga skador, utan även till att optimera energiuttaget vilket ökar prestationsförmågan.

Den optimala hållningen är den som vi får när vi aktiverar coremuskulaturen (som också kan kallas hållningsmuskler) och det är då vi kan uppnå corestabilitet. Man talar sällan om coremuskulaturen hos hästar, men den fungerar faktiskt på ungefär samma sätt som hos människor. Även hästar kan uppnå corestabilitet när de aktiverar sin coremuskulatur, och det leder till samma positiva effekter hos hästar som hos människor. När hästar aktiverar sin coremuskulatur så förebyggs alltså skador och rörelserna energioptimeras så att prestationsförmågan ökar.

Man kan inte skapa corestabilitet hos hästen enbart genom att förstå hur coremusklerna fungerar, utan man måste även ta hänsyn till de krafter som verkar i olika riktningar. Här är faktorer som bakbromsen, hästens rörelsecentrum och stegets frekvens av stor betydelse.

Hästens bärighet och stabilitet är ett komplext balansspel av bland annat aktivering av muskler, skapande, omvandlande och återanvändning av krafter som verkar i olika riktningar. När man uppnår jämvikt uppstår tensegritet. Då kommer ett komplext system av muskler, senor, ligament och fascia att samverka välkoordinerat för att stabilisera kroppen. Förändrar du något i den ena änden så skapas följdändringar i andra änden. Manipulerar du den balanserade strukturen så förstör du koordinationen. Om du har en häst där du hela tiden måste hjälpa hästen att hålla bogarna och bakbenen på plats så vet du att tensegriteten i hästens kropp är förstörd!

Här har både ryttaren och hästen aktiverat sin coremuskulatur och arbetar med tensegritet. Arbetet sker då i en form som inte bara förebygger skador, utan som också optimerar energiuttaget. Det innebär att hästen får större rörelser som kräver mindre kraft, vilket ger äkta lätthet i ridningen.

Här kan du läsa mer om hästens corestabilitet.

Här kan du läsa mer om ryttarens corestabilitet.

 

 

  • Artikelarkiv

  • Webshop