Katrin Wallberg

Katrin Wallberg har ridit i större delen av sitt liv och haft ett stort antal hästar av varierande raser, såsom Islandshästar, Kallblodstravare, American Curly, Knabstrupper, Andalusier, P.R.E och Appaloosa. Dessutom har hon ridit in eller tränat andra raser, såsom Araber, Baskir, Morgan, Halvblodshästar, Nordsvenska Brukshästar, Varmblodstravare mm.

Arbetet med denna mångfald av olika hästar med väldigt varierande bakgrund har gjort det tydligt för Katrin att två komponenter är avgörande för att kunna utbilda hästar framgångsrikt. Det ena är kunskap om hästarnas biomekanik, eftersom många av hästarna av naturen eller genom tidigare användning haft rörelsestörningar, skevheter i kroppen eller andra former av obalanser, vilka måste åtgärdas för att hästarna ska kunna utveckla sina rörelser och bli starka och hållbara ridhästar. Den andra komponenten är kommunikationen och inlärningsförmågan hos hästen. Om hästen inte förstår vad vi ber den utföra så hjälper det inte hur goda våra intentioner är. Vi måste även kunna förmedla detta till hästen. Förståelsen är inte bara en förutsättning för att kunna utbilda hästen, utan det är även ett sätt att skapa trygghet för hästen.

Katrin är unik i sitt slag då hon besitter inte bara praktisk utan även omfattande teoretisk kunskap om hästars biomekanik och träning. Tack vare sin teoretiska kunskap och förmåga att analysera hästars rörelsemönster kan Katrin ofta finna orsakerna till elevernas problem istället för att inrikta sig på att åtgärda symptom. Detta i kombination med förmånen att få träna så många olika hästar har gett Katrin bred erfarenhet och kunskap som är till stor nytta även för hennes elever. Hon har förmågan att möta varje häst och ryttare på deras nivå och att hitta lösningar som tar dem förbi deras hinder så att de kan utvecklas tillsammans.

På meritlistan kan det också vara värt att nämna att Katrin var den första i världen – och hittills enda – som genomfört ett riddarprov (ett slags avancerat dressyrprov som kan göras inom Akademisk Ridkonst) med en Islandshäst. Det gjorde hon år 2003 med hingsten Korall. Detta är enligt Katrin ett bevis på att alla hästar kan utbildas till ganska hög nivå, om man tillåter sig att se förbi hästens begränsningar och har förmågan att hjälpa hästen att förstå hur den ska utveckla sina rörelser på bästa sätt.

Katrin är också författare och föreläsare. Katrins bok ”Skola din häst – till ökad samling och hållbarhet” har fått stor spridning i Norden. På hennes agenda just nu ligger utvecklingen av ett strukturerat utbildningssystem, instruktionsfilmer och nya böcker.

  • Artikelarkiv

  • Webshop