Hästens corestabilitet

På samma sätt som människan har coremuskler, som hjälper oss att få en stabil och hälsosam hållning, så har även hästen coremuskler. I böcker om hästens anatomi finns det förvånandsvärt lite information om coremusklerna. Ännu svårare är det att hitta information om hur man aktiverar hästens coremuskler.

Musklerna skapar olika rörelser

Hästens hållning och rörelser styrs av ett väldigt komplicerat system av bland annat muskler. Det som gör systemet så komplicerat är bland annat att en och samma muskel kan ha flera olika funktioner. Alla muskler har ett ursprung och ett fäste. När muskeln kontraheras är ursprunget i princip stilla medan fästet förflyttas mot ursprunget. En av de saker som gör muskelsystemet så komplext är att olika rörelser kan aktivera musklerna på olika sätt, och då kan vissa musklers ursprung och fäste byta plats.

Muskelfibrer för styrka eller uthållighet?

Musklerna byggs upp av muskelfibrer. De kan vara av två olika typer. Typ 2-fiber är generellt sett de muskelfiber som ger dig muskelvolym, styrka och explosivitet medan typ 1 fiber är det som gör dig uthållig. Rörelsemusklerna utgörs i stor utsträckning av typ 2-fibrer. De är anpassade för dynamiskt arbete (de kontraheras, slappnar av, kontraheras, slappnar av osv). Om de kontraheras statiskt så uppstår ganska snabbt spänning och musklerna blir trötta. Coremusklerna utgörs istället huvudsakligen av typ 1-fibrer. De har inte samma styrka som rörelsemusklerna, men kan istället aktiveras statiskt under lång tid utan att tröttas ut. Problemet är att många av hästens coremuskler vid felaktig hållning istället används som rörelsemuskler. Då kommer mycket av muskelfibrerna att omvandlas till typ 2-fibrer. Det blir då svårare att aktivera dessa muskler som coremuskler. Och lyckas man aktivera dem som coremuskler så blir de snabbare uttröttade. Det positiva är att muskelfibrerna omvandlas till typ 1-fibrer om musklerna används som coremuskler.

Hästens coremuskler

Huvudsyftet med hästens coremuskler är att lyfta upp hästens bröstkorg och att skapa stabilitet i ryggraden, bogarna och bäckenet.

Till skillnad från människan så är hästens ryggrad horisontell. Det innebär att människan balanserar sin bröstkorg runt den vertikala ryggraden medan hästen måste lyfta upp sin bröstkorg mellan bogbladen med sina muskler. Om hästen aktiverar dessa muskler så lyfts bröstkorgen lite högre och även manken får en högre position. Aktiveras inte dessa muskler så kommer istället bröstkorgen att sjunka ned och manken blir något lägre. Man kan se skillnaden i hästen som att den häst som lyfter bröstkorgen får längre framben.

Serratus ventralis är den viktigaste muskeln för att lyfta hästens bröstkorg mellan bogbladen. Andra muskler som stabiliserar och lyfter hästens framdel är pectoralis profundus, rhomboideus thoracics och trapezius.

Utöver dessa muskler har hästen även en del andra muskler som ingår i hästens coremuskulatur. Multifidusmusklerna stabiliserar hästens ryggrad och motverkar rörelser mellan kotorna som är större än vad som är hälsosamt för hästen. Gluteus Medius och Psoas Illiacus stabiliserar hästens bäcken och lårben. När dessa aktiveras kan hästen hålla båda höfterna i samma nivå även när hästen lyfter ett bakben. Aktiveras de inte så sjunker höften ned när stödet från marken försvinner i och med att hästen lyfter ett bakben. På samma sätt som för människan är också diafragman en viktig coremuskel. Den är dels viktig för andningen, men samverkar också med andra coremuskler och har även betydelse för lyftsystemets cirkulation och därmed immunförsvaret.

Effekten i hästen av att aktivera coremusklerna

På samma sätt som för människan så får hästen en mer hälsosam hållning när coremusklerna aktiveras. Förutom hälsoaspekten så har coremusklerna även betydelse för hästens rörelser.

 • Lyft i bröstkorgen
  Framdelen av hästens bröstkorg lyfts upp mellan hästens skulderblad och den nedre delen av halsen lyfts upp och blir mer välvd. Det är lyftet i bröstkorgen som ger äkta lätthet.
 • Stabilitet i bogarna
  När hästen aktiverar coremusklerna kan bogarna inte falla ut eller ned.
 • Stabilitet i höfterna
  Med hjälp av coremusklerna kan hästen hålla höfterna i nivå även när bakbenen rörs.
 • Stabilitet i bakbenen
  När coremusklerna aktiveras så att hästen lyfter bröstkorgen så faller aldrig bakbenen bak eller ut.
 • Stabilitet i ryggraden
  Coremusklerna skyddar ryggraden mot ohälsosam rörlighet. När coremusklerna aktiveras blir därför svingningen i ryggraden mindre och mer kontrollerad.
 • Mindre spänning och skevhet
  När coremusklerna aktiveras så minskar muskeltonusen i de ytligare musklerna, vilket minskar spänningarna i hästens kropp. De minskade spänningarna leder till mindre problem med skevhet i hästen.
 • Ökad kadens
  När coremusklerna aktiveras påverkas både bärigheten och takten i gångarterna. Takten blir longsammare, både i skritt, trav och galopp, vilket innebär att belastningsfasen i steget ökar.

Hur aktiverar vi hästens coremuskler

Coremusklerna syftar till att kontrollera hästens rörelser så att skadliga rörelser motverkas. Det är då ganska logiskt att överdrivna rörelser leder till att de starkare rörelsemusklerna tar över. Då kan inte coremusklerna aktiveras. Detta gäller både vid överdrivet påskjut, överdriven framåtsvingning, kraftiga sidvärtsrörelser och vid kraftiga ryggsvingningar. Coremusklerna aktiveras faktiskt automatiskt när ryggraden, bogarna och bäckenet är i rätt position.

 • Börja sakta och smått
  För att lättare aktivera coremusklerna ska man i början jobba med låg takt, lite fart och korta steg.
 • Rakrikta ryggraden
  Håll ryggraden så rak som möjligt, med enbart svag böjning till insidan.
 • Minska rörelserna i bogarna och bäckenet
  Rikta kraften rakt fram och skapa inga rörelser från sida till sida.
 • Undvik fram och ned
  När hästen går fram och ned så sänks oundvikligen manken och då kan inte coremuskulaturen aktiveras. Det går inte att sänka och höja manken samtidigt.
 • Öka rörelserna successivt
  Ju starkare coremusklerna blir desto större rörelser klarar hästen av utan att avaktivera coremusklerna.

 

 

 • Artikelarkiv

 • Webshop