Ridningens historia

Översikt över ridkonstens historia – Del 1: Den tidigaste användningen av hästen

2014-11-22
/ / /
Comments Closed

Här är den första av sex delar av en översikt över ridkonstens historia. Tillsammans täcker de in hela perioden från människans första användning av tama hästar fram till dagens ridning. Huvudfokus ligger dock på de delar av historien som legat till grund för den Akademiska Ridkonsten av idag.
Författare: Katrin Wallberg

Hästens domesticering
Man har i bl.a. Portugal hittat 15.000 år gamla hästtänder med skador som tyder på att hästarna har haft bett i munnen. Det antyder att det kan ha funnits människor som red på hästar redan för 15.000 år sedan. Dessa uppgifter är dock inte bekräftade. Den allmänna åsikten hos forskarna är istället att människan började ha tama hästar omkring 5.000 år f.Kr.

Read More
  • Artikelarkiv

  • Webshop