Skänklarna på stångbettet

2014-12-14
/
by admin
/
Comments Closed
/

Skänklarna på stångbettet

2014-12-14
/ / /
Comments Closed

En sak som är speciell med stångbett är att de har en överskänkel och en underskänkel. Skänklarnas längd och i viss utsträckning även deras form påverkar bettets inverkan på hästen. Här finns det en massa förutfattade meningar om vad som är ett skarpt eller milt bett. Jag tänkte här reda ut begreppen lite.

Stångbett-1.024

Det är förhållandet mellan längden mellan över- och underskänkeln som avgör hur kraftig hävstångsverkan bettet får.

Hävstångsverkan
Förhållandet mellan längden på över- och underskänkel avgör bettets hävstångsverkan. Vad innebär då egentligen hävstångsverkan? Jo med det menar man hur stark ryttaren blir om han/hon skulle dra riktigt hårt i tygeln (alltså något som egentlige är ganska ointressant om man väljer att rida med lätt hand…). När det gäller hävstångsverkan är det alltså förhållandet mellan över- och underskänkel som är intresant och inte som många tror bara underskänkelns längd. Om vi tittar på bilden till höger så har det första och det andra bettet samma hävstångsverkan, eftersom förhållandet mellan skänklarna i båda fallen är 1:3. Det tredje bettet har dock kraftigare hävstångsverkan, eftersom förhållandet mellan skänklarna på det är 1:5.

Kindkedjans placering
Förutom att påverka hur stor hävstångsverkan blir så kommer överskänkelns längd att påverka var trycket från kindkedjan hamnar. Kindkedjan ska ligga där kindkedegropen är djupast. Det är alltså hästens form på huvudet som avgör hur lång bettets överskänkel bör vara. Det här är också något som är lätt att själv prova ut på sin häst.

Den streckade linjen visar hur långt man måste sträcka tygeln för att kindkedjan ska bli sträckt. Med korta underskänklar får tygeltaget full effekt när man bara har rört tygeln en lite bit . När underskänkeln är längre kan man ta mer i tygeln innan den får full effekt

Tygelns snabbhet
Underskänkelns längd avgör hur snabbt tygeln verkar. När man tar i tygeln vrids stångbettet, så att underskänkeln förs bakåt och överskänkeln förs framåt. Det får till effekt att kindkedjan efter en stund sträcks. När kedjan är sträckt har stångbettet full verkan, dvs då får hästen både ett tryck mot lanerna i munnen av bettet och ett tryck under hakan av kindkedjan. För att inte tungfriheten på bettet ska tryckas mot hästens gom brukar man rekommendera att kedjan ska sträckas när bettet vrids mellan 30-45 grader.

  • Kort underskänkel = Även små tygeltag får stor verkan. Man får i princip full effekt av tygeltaget redan när man tar väldigt lite i tygeln. Det kan av hästen upplevas som skarpt om ryttaren är dålig på att hålla händerna stilla. Å andra sidan blir också eftergifterna snabba, dvs det räcker att släppa väldigt lite på tygeln för att trycket i hästens mun och trycket av kindkedjan ska upphöra.
  • Lång underskänkel = Tygeln måste föras en längre bit innan kedjan sträcks, dvs tygelns inverkan blir långsammare och mjukare. Här ska man dock komma ihåg att man vid väldigt små tygeltag får ett litet tryck i hästens mun, men inget tryck av kindkedjan. Det innebär att hästen får en impuls att dra nosen bakåt istället för att föra pannan framåt om man använder väldigt små tygeltag (kindkedjan utgör ju annars det mothåll som hästen vrider huvudet runt). Med en lång underskänkel krävs också lite större eftergifter innan trycket både från kedjan och i hästens mun upphör. Stångbett med långa underskänklar är lite mer tillåtande för ryttare som inte klarar av att hålla händerna helt stilla, eftersom små rörelser med händerna inte gör att kedjan sträcks.

Tyngden i stångbettet
Det är bra om stångbettet har lite tyngd, för det blir då stabilare i hästens mun och ligger mer stilla. De flesta stångbetten, både de med raka och S-formade skänklar, har en tyngdpunkt som gör att underskänkeln hamnar något framför lodplan om man låter tygeln hänga. Det beror på att kedjan hänger på baksidan av överskänkeln och därmed påverkar tyngdpunkten i den riktningen. Om bettet blir för tungt så tar det dock bort lite information från ryttarens hand. Genom tygeln känner man då mest bettets tyngd istället för att känna alla små nyanser som hästen i hästens kropp. På en kraftigare och lite mindre känslig häst fungerar ofta ett lite tyngre bett bättre än på en lättbyggd och känslig häst. Hur tungt bettet ska vara skiljer sig alltså mellan olika hästar och det går därför inte att bestämma en generell optimal vikt.

Slutsats
Många av de stångbett vi använder inom akademisk ridkonst har ganska långa skänklar. Både över- och underskänklarna bruka vara ganska långa så hävstångsverkan blir inte så kraftig. Dessa bett passar ganska bra på lite kraftigare hästar och på hästar med kort hals.

IMG_0428

Ett stångbett som passar bra även på den lite känsligare hästen. Underskänklarna är lite kortare och inte så tunga, vilket gör att det blir lättare att få hästen att länga sin överlinje och föra fram nosen.

När man har kommit lite längre i hästens utbildning och vill kunna arbeta väldigt exakt med små tygeltag kan effekten av de långa skänklarna på betten bli att man mest kommunicerar genom trycket i hästens mun, istället för att använda trycket av kedjan. Har man en väldigt lätt och känslig häst kan detta vara tillräckligt för att hästen ska dra in nosen en aning istället för att föra fram pannan. Detta problem brukar bli större på hästar med lång hals. I dagsläget är det ganska svårt att hitta bra stångbett som är lite lättare och som har lite kortare underskänkel och som därmed passar bra på de lite känsligare hästarna. Bettet på bilden är ett sätt att försöka bygga om ett befintligt spanskt stångbett så att underskänkeln blir både kortare och lättare. På det här bettet är överskänkeln 6 cm och underskänkeln 9 cm. Genom att överskänkeln är grövre konstruerad än underskänkeln kan man behålla lite vikt i bettet utan att det tar bort känslan från ryttarens hand i ridningen. Än så länge är erfarenheterna från det här bettet positiva, även på känsligare hästar. Om den fortsatta utprovningen blir lika positiv så kommer bettet nog att börja säljas i Ridakademi Norrs webshop vintern 2015.

 

 

Comments are closed.

  • Artikelarkiv

  • Webshop