Kan du se på din häst om den har ont?

2015-11-22
/
by admin
/
Comments Closed
/

Kan du se på din häst om den har ont?

2015-11-22
/ / /
Comments Closed

Evaluering av smärta hos hästar
– Hur känner vi igen och hur ”mäter” vi smärtan hos hästar?

Föreläsning i Umeå 2015-11-22 av Karina Bech Gleerup, DVM, PhD Köpenhamns universitet. Karina är veterinär och har forskat om smärta hos hästar och doktorerade i ämnet våren 2015.

IMG_0871

Karina Bech Gleerup föreläser om hur man kan utläsa smärta hos hästar.

Vad är smärta och varför känner man smärta?
Fysiologin kring smärta är väldigt komplicerat, både hos människor och hos hästar. Vid akut smärta reagerar man på något som gör ont. Smärtreaktionen går via nervsystemet till ryggraden och därifrån går en ny nervsignal tillbaka till stället där det gör ont och man flyttar den onda kroppsdelen reflexmässigt. Samtidigt går smärtreaktionen vidare till hjärnan. Hjärnan tolkar smärtan och skickar tillbaka en signal om att nervsystemet kan sluta skicka nervsignaler nu. Vid väldigt kraftig smärta finns det dock risk att smärtreaktionerna aldrig upphör.

Det finns anledning till att man känner smärta. Man brukar härvid skilja på akut och kronisk smärta. Vid akut smärta är det viktiga skadekontroll, vilket innebär att man måste hindra skadan från att bli värre. Bränner man handen så måste man ta bort handen. Vid kronisk smärta (alltså när man har passerat det akuta stadiet) handlar det istället om att ge möjlighet till återhämtning. Det kan t.ex. handla om att man inte belastar ett ben som man har ont i.

Hur påverkar smärta beteendet?
Hos hästar finns det en mängd olika beteenden som ofta uppstår i samband med smärta:

 • Rastlöshet/minskad aktivitet
 • Minskad aptit
 • Smakar kanske på maten, men slutar sedan äta
 • Står med huvudet sänkt
 • Minskat intresse för social interaktion
 • Minskat eller ibland ökat intresse för ägaren
 • Ändrat ansiktsuttryck
 • Ändrat rörelsemönster av öronen, innebärande att öronen sänks något
 • Ändrad kroppshållning
 • Svansviftning
 • Tandgnissling
 • Försök att skydda det smärtpåverkade området
 • Hälta
 • Flemande
 • Flykt
 • Aggretion
 • Ägnar uppmärksamhet mot det smärtsamma området, t.ex. tittar på det för ett kort ögonblick
 • Problem av olika slag i ridningen

Olika hästar påverkas olika
Det vore enkelt att bedöma smärta om alla hästar fick samma smärtbeteenden, men i verkligheten finns stora variationer. Smärtbeteenden hos smärtpåverkade hästar kan påverkas av ett antal olika faktorer, såsom:

 • Rasvariation
 • Individuell variation
 • Annorlunda miljö
 • Feber
 • Stress
IMG_0873

Hur man bedömer ansiktsuttrycket hos en Irländsk Setter! Det påminner faktiskt en hel del om hur det är att bedöma smärta hos många kallblod, ponnyer eller islandshästar. Riktiga pokerface…

Det är viktigt att man lär känna sina hästar och hästarnas naturliga beteende. Då kan man snabbt upptäcka förändringar i beteendet, vilket kan vara en viktig signal om att någonting är fel. Man bör därför ha för vana att vid all kontakt med hästarna, t.ex. vid fodring, observera dem för att lära sig deras beteende och för att snabbt kunna upptäcka om någonting är fel.

Olika slags smärta ger olika beteenden
All smärta ger inte upphov till samma beteende. Dels kan smärtan sitter på olika ställen, men den kan också vara olika stark, komma plötsligt eller vara långvarig. Smärtbeteende ändras enligt:

 • Typen av smärta: Är smärtan akut eller kronisk?
 • Grad av smärta: Är det låg grad av smärta, moderat eller kraftig smärta?
 • Lokalisering av smärta: Reaktionerna kan vara olika beroende på var hästen har ont, men har den väldigt ont så blir reaktionerna ungefär desamma. Exempel på smärtställen är kolik, rörelseapparat, munhåla.

Fysiska tecken på smärta
Står hästen på ett ovanligt sätt? Det är ibland svårt att veta om hästen står och vilar eller om hästen har ont. En häst som vilar står oftast och vilar det ena bakbenet. Det kan även en häst som har ont göra. När hästen har ont är det dock vanligt att den väldigt ofta byter bakben. En häst som vilar står oftast med frambenen parallellt, medan den som har ont kan stå med det ena frambenet längre fram än det andra. Hästen ställer ofta tre hovar ganska nära varandra och den fjärde hoven längre bort för att avlasta denna. Man kan ofta också se att hästen är spänd i sin överlinje. På hästar som har ont kan man ofta också se en linje av magmusklerna längs sidan av hästens buk. Den linjen kan man se när hästen tränas och använder sina magmuskler, men man ska inte se den när hästen vilar.

IMG_0867

En vanlig “pose” hos en smärtpåverkad häst.

Oftast är hästar ointresserade av människor när de har ont, men ibland kan det vara tvärt om. Hästen kan istället vara väldigt kontaktsökande, undersöka en med munnen, nafsa etc.

När hästen har ont i huvudet eller munnen kan man ofta se beteenden såsom:

 • Huvudskakningar
 • Onormalt beteende med bettet i munnen
 • Förändrat ätmönster; anorexi, svårighet att tugga osv
 • Aggressivitet mot människor eller andra hästar

Pain face – Tecken på smärta i hästens ansikte

Varför är det viktigt att kunna avläsa smärta ur hästens ansikte? Dels vill vi kunna göra det för att kunna gradera smärtan lite mer objektivt. Människor är också specialiserade på att avläsa just ansikten. Ansiktsuttryck vid smärta är dessutom mycket svåra att dölja, både för människor och djur.

Karola har i sin studie utsatt hästen för smärta genom att sätta en blodtrycksmätare runt benet (och hindra blodets genomströmning) och genom att utsätta dem för det starka ämnet i chilipeppar. Hon har sedan fotat hästen utan smärta och med smärta, för att utifrån fotona kunna se återkommande tecken på smärta.

IMG_0894

Hästens pain face:

 • Öronen
  – Sänkta öron (avståndet mellan öronbasen ökar något)
  – Är riktade något bakåt eller rör sig asymmetriskt
 • Ögon
  – Musklerna som omger ögat är spända
  – Tom stirrande blick
 • Ansiktets muskler
  – Spända
 • Näsborrar
  – Utspända medio-lateralt, det är inte nödvändigtvis storleken på näsborrarna som ändras, utan formen (de vidgas i sidled istället för i höjdled).
 • Mulen
  – Kantig på grund av spänning
  – Hakan planas ut
IMG_0879

En häst utan smärta. En hästen på fotot vinklar öronen lite bakåt beror bara på att just den hästen ofta gör det när den vilar, det är alltså en del av den individuella variationen.

IMG_0881

Samma häst med smärta. Även här vinklas öronen bakåt, men de har samtidigt sjunkit ned så att avståndet mellan öronbasen ökar.

IMG_0874

På de övre bilderna visas tre hästar utan smärta och på de nedre bilderna visas samma hästar när de är smärtpåverkade.

IMG_0885

Den här bilden visar ett kallblod som har ordentlig smärta! Här ser man hur svårt det kan vara att bedöma smärta hos vissa hästar. Det tydligaste tecknet på smärta på den här bilden är formen på näsborrarna och möjligtvis en svag spänning kring munnen.

 

Skärmavbild 2015-11-23 kl. 15.25.11

Du kan ladda hem den här postern som en pdf-fil genom att klicka på den.

Equine Pane Scale
Avslutningsvis kan man koppla ihop alla tecken på smärta hos hästen och bedöma dessa på en skala från 0-4 enligt Equine Pain Scale.

IMG_0895

 

Comments are closed.

 • Artikelarkiv

 • Webshop