Veckoelev hos Marius Schneider 4-8 juli 2016 – Del 7

2016-08-08
/
by admin
/
Comments Closed
/

Veckoelev hos Marius Schneider 4-8 juli 2016 – Del 7

2016-08-08
/ / /
Comments Closed

Lektion i crossover mellan longering och lång tygel 5 juli 2016

Jag bad Marius visa mig lite av arbetet på lina i olika positioner. Det resulterade i en 45 minuter lång lektion som var som en hel lärobok i crossover mellan longering och arbete på lång tygel.

Växla mellan longeringsposition och position vid hästens inre bakben

Utgångspunkten var hela tiden longering i normal longeringsposition. När hästen gick i bra balans skulle jag utan att inverka på honom förflytta mig till en position intill hans inre bakben. De första gångerna vände han då in sin framdel. Det beror på att jag bytte position för snabbt. När jag lite långsammare bytte position (självklart utan att titta mot honom, för det skulle trycka honom bort från mig) så fortsatte han i samma rörelseriktning. I den positionen kan man sedan flytta honom lite utåt genom att inverka med spöt ovanifrån bakom det inre skulderbladet. Det är viktigt att man kan växla mellan positionerna utan att hästens balans och rörelseriktning förändras.

Skärmavbild 2016-08-08 kl. 05.49.50

Här bibehåller Valioso rörelseriktningen och balansen på volten när jag förflyttar mig från longeringspositionen till en position intill hans inre bakben.

Växla mellan longeringsposition och position bakom hästen

Innan hästen är redo för att man placerar sig bakom honom är det viktigt att han förstår ytterskänkeln (dvs att ta in bakdelen i en sluta när man lyfter spöt över bakdelen). När man ska flytta sig från longeringsposition till en position bakom hästen lyfter man spöt och ber bara om en tendens mot sluta, egentligen bara för att motverka att bakdelen faller ut. Sedan gör man precis som när man ska gå bredvid hästen, men går istället in i en position bakom den. I början när man är i den positionen följer man bara med hästen, istället för att föra hästen på en linje.

Inverka i positionen bakom hästen

När man går bakom hästen med en lina kan man inverka på ungefär samma sätt som när man arbetar på lång tygel och alltså har en tygel på varje sida av hästen. Linan har samma funktion som innertygeln och kan inverka mot hästens hals som en innertygel eller mot hästens sida som en innerskänkel. Yttertygeln ersätts av spöt som kan inverka längre fram på hästens kropp som en yttertygel eller längre bak som en ytterskänkel.

Skärmavbild 2016-08-08 kl. 05.54.05

I positionen bakom hästen ska man ha samma känsla som om man arbetar hästen på lång tygel, fast med en hängande lina. Hästen ramas in av linan på innersidan och spöt på yttersidan.

Växla mellan longeringsposition och position på hästens yttersida

På samma sätt som när man förflyttar sig till en position bakom hästen kan man förflytta sig till en position på hästens yttersida. Även här använder man alltså en svag slutatendens för att bakdelen inte ska falla ut när man byter position. Samtidigt som man förflyttar sig lyfter man den inre handen och för innertygeln över till hästens yttersida, så att den alltså blir liggande över hästens rygg.

Inverka i positionen på hästens yttersida

I den här positionen kan man låta linan korsa hästens rygg långt fram, så att linan blir liggandes mot hästens hals. Linan får då funktionen av en innertygel. Om man istället låter linan korsa hästens rygg något längre bak så kommer den istället att få funktionen av en innerskänkel. Om man behöver förstärka linan i någon av dessa funktioner så gör man det med spöt som då lyfts över till hästens innersida. Om man vill öka ställningen inåt så flyttar man över handen som håller i linan till hästens innersida.

Skärmavbild 2016-08-08 kl. 06.08.49

Marius visar hur man i positionen vid hästens yttre bakben kan lägga linan mot halsen på hästen så att den fungerar som en indirekt innertygel.

Yttertygeln kommer i det här arbetet att ersättas av spöt och positionen. För att inverka på ytter bak (sluta) placerar man sig ganska långt bak på yttersidan (invid hästens yttre bakben och inverkar med spöt i skänkelläget eller direkt på det yttre bakbenet. För att inverka som en yttertygel (flytta hästens framdel inåt) så placerar man sig längre fram och inverkar med spöt på yttersidan av halsen.

Arbete vid handen från yttersidan med en lina

Ur positionen på hästens yttersida kan man övergå till arbete vid handen. Man placerar sig då längre fram (nära ytterbogen) och vänder sig om så att man alltså går baklänges. Tygeln fungerar precis som innertygeln i arbetet vid handen. Yttertygeln ersätts av armbågen mot yttersidan av hästens hals (och vid behov av en position längre fram, dvs något framför hästens ytterbog). Spöt kan på hästens innersida inverka som en innerskänkel eller som en innertygel. Det kan också inverka på hästens yttersida som en ytterskänkel.

Skärmavbild 2016-08-08 kl. 06.22.21

Marius visar hur man från positionen vid hästens yttre bakben i arbete på lång tygel kan flytta sig längre framåt och arbeta hästen vid handen från yttersidan. Spöt kan man vid behov lyfta över hästens rygg till innersidan som en innerskänkel.

Markarbete från yttersidans position

Från positionen för arbete vid handen på yttersidan kan man förflytta sig framåt så att man placerar sig framför hästen i markarbetesposition. Eftersom tygeln ligger över hästens hals kan man få en tygel på vardera sidan. Änden av tygeln skapar en yttertygel och innertygeln får man genom att hålla i linan vid kapsonen på hästens innersida. På det sättet kan man alltså markarbeta hästen med två tyglar som består av samma lina. När man ska återgå till longering går man hela vägen runt hästen igen, tills man återkommer till utångsläget i longeringsposition vid hästens innersida.

Skärmavbild 2016-08-08 kl. 08.48.15

Från positionen för arbete vid handen från hästens yttersida kan man förflytta sig fram till hästens huvud och byta böjning. Då har man återkommit till markarbetespositionen, men med en tygel på vardera sidan av hästens hals.

Comments are closed.

  • Artikelarkiv

  • Webshop